Predstavitev programa

Program je zelo pregledno razdeljen na 11 menijev:

 1. VNOS RAČUNA
  Meni je namenjen izstavitvi računov. Zaradi velikega števila vnešenih računov na maloprodajnem mestu je zelo pomembna hitrost izdelave le-teh. V SLUŽABNIKU to naredimo zelo enostavno, hitro in učinkovito: na izdelkih so črtne kode (nekateri izdelki jih imajo odtisnjene na embalaži, všivnih etiketah in drugo, če jih nimamo, jih lahko sami pripravimo), s pomočjo čitalnika črtne kode vnesemo šifro izdelka ali ročno vnesemo del naziva artikla (omogočeno je iskanje po delnih nazivih).

  Pri vnosu izdelka na račun lahko pogledamo tudi trenutno stanje zaloge tega izdelka. Za bolj enostaven in še hitrejši vnos računov je privzeti način plačila gotovina. Omogočeni so tudi drugi načini plačil in njihove kombinacije (del gotovine, del ene plačilne kartice, del druge plačilne kartice ...).

  Pri vnašanju izdelkov v račun lahko vsakemu podelimo poljuben popust. Omogočeno je podeljevanje popusta na celoten račun. Pri vsakem računu lahko evidentiramo tudi stranko. Tako pridobimo dragocene informacije o nakupnih navadah kupcev (število nakupov, vrednost nakupov, kdaj je bil opravljen zadnji stik ...), kar je zelo pomembno pri tržni strategiji. Maloprodajni račun lahko izstavimo tudi davčnemu zavezancu. Vsakokrat lahko natisnemo darilni račun (račun brez cen). Pred tiskanjem računa, se le-ta avtomatično potrdi na finančni upravi - SLUŽABNIK deluje kot davčna blagajna (omogoča tudi potrjevanje računov iz vezane knjige računov).

 2. PREGLED RAČUNOV
  Ta meni je namenjen pregledovanju kreiranih računov po treh kriterijih:
  - po datumu in času,
  - po svetovalcu / prodajalcu in
  - po strankah.

  Program nam glede na definirane gornje kriterije izpiše naslednje:
  - ustvarjeno razliko v ceni,
  - izdano količino postavk in povprečno izdano količino na izdan račun,
  - povprečni ustvarjeni promet na račun,
  - ustvarjeni promet,
  - promet po posameznih plačilnih karticah in gotovini,
  - število izdanih računov in
  - zbir računov za računovodski servis.

  Zelo zanimiv je tudi grafični prikaz izdajanja računov po urah in dnevih v tednu. Zakaj? Preprosto, zaradi planiranja urnikov zaposlenih in tržnih aktivnosti.
  V SLUŽABNIKU so vse analize prodaje zelo skrbno, matematično natančno in pregledno izdelane.

  Naročilo brezplačne predstavitve programa

 3. PREVZEMNICE
  S klikom na gumb 3 se nam najprej odpre seznam prevzemnic. Tu lahko urejamo prevzemnice, preverjamo ustreznost knjižb in vnašamo nove prevzemnice. Pri vnosu nove prevzemnice imamo dve možnosti:
  - ročni vnos,
  - avtomatični vnos.

  Ročni vnos nam omogoča vnašanje novih postavk in tudi postavk, ki so že v šifrantu postavk. Vse je prilagojeno ljudem, ki ne želijo trošiti veliko časa za prevzemanje in se pogosto motijo.

  Avtomatični prevzem se izvede na podlagi uvozne datoteke, ki nam jo pošlje dobavitelj (oblika je predpisana).

  V sled točnih analiz poslovanja se pri prevzemu blaga evidentira čas knjiženja prevzemnice (tega lahko tudi sami vpišemo, saj se pogosto zgodi, da bi blago stranka rada kupila, še preden nam ga uspe računalniško prevzeti, izdani račun pa bi povzročil napačno knjižbo), dobavitelja, konsignatorja, datum dobavnice in številka dobavnice. Na vse postavke prevzemnice lahko z enim klikom določimo:
  - maržo,
  - obstoječo nabavno ceno,
  - obstoječo maloprodajno ceno,
  - skupino postavk,
  - predznak količinam postavk (za primer hitrejšega vnosa internih prenosov ali povratnic blaga).

  Samo z enim klikom pripravimo datoteko za tiskanje nalepk s cenami. V ločenem, brezplačnem programu Avery oblikujemo videz in dimenzijo nalepk.
  Prevzemnico lahko natisnemo s prodajnimi cenami ali brez njih, vsako pa lahko izvozimo v obliki PDF.

 4. ZAPISNIKI O SPREMEMBI CENE
  Podobno kot pri prevzemnicah se tudi tu s klikom na gumb 4 odpre seznam zapisnikov o spremembi cene. Prav tako tu lahko urejamo zapisnike, preverjamo ustreznost knjižb in vnašamo nove zapisnike. Pri vnosu zapisnika imamo spet dve možnosti:
  - ročni vnos,
  - avtomatični vnos.

  Ročni vnos je zelo poenostavljen. Vnašamo šifre, program sam ponudi vse cene in količine, nato pa vpišemo nove nabavne ali maloprodajne cene. Avtomatični prevzem se izvede na podlagi uvozne datoteke, ki nam jo pošlje dobavitelj (oblika je predpisana). Samo z enim klikom lahko redefiniramo vsem postavkam bodisi maržo bodisi delež spremembe nabavne cene bodisi delež spremembe maloprodajne cene. Zapisnik o spremembi cene lahko natisnemo ali izvozimo v obliki PDF.

 5. INVENTURA
  Meni inventura je namenjen vnašanju inventurnega stanja (najhitreje delo izvajamo s pomočjo čitalnika črtne kode), izpisu inventurnih razlik ter knjiženju inventure in zaključku poslovnega obdobja.

  Naročilo brezplačne predstavitve programa

 6. ŠIFRANTI
  Ta meni je zelo pregledno in razumljivo razdeljen na 9 podmenijev, katerih imena povedo vse:
  • ŠIFRANT POSTAVK,
  • ŠIFRANT SKUPIN POSTAVK,
  • ŠIFRANT SOSKUPIN POSTAVK,
  • ŠIFRANT DOBAVITELJEV,
  • ŠIFRANT KONSIGNATORJEV,
  • ŠIFRANT SVETOVALCEV,
  • ŠIFRANT STRANK,
  • NADOMESTITEV NEOBSTOJEČIH STRANK S ŠIFRO 0,
  • ŠIFRANT GESL (program podpira tri nivoje dostopa),
  • NABAVNE CENE KONSIGNACIJSKIH POSTAVK PREPIŠI V POVPREČNE CENE (namen tega je natančno ovrednotenje konsig. zalog).

 7. RAZNI IZPISI
  Meni je razdeljen na 6 podmenijev:
  1. PROMET PO STRANKAH: Glede na časovni interval in prodano skupino izdelkov (oboje definiramo sami), ki so jih naše evidentirane stranke kupovale, se kreira Excel datoteka. Datoteka vsebuje informacijo o prometu, ki ga je ustvarila posamezna stranka, in številu nakupov. Gre za dragocene informacije, potrebne pri pripravi ustreznega RFM modela (za unčinkovitejše neposredno oglaševanje).
  2. PROMET PO DOBAVITELJIH, KONSIGNATORJIH TER SKUPINAH in SOSKUPINAH IZDELKOV: Veliko pove ime menija, poleg tega pa tu izpisujemo poročila za odjavo konsignacijskega prometa in poročilo za računovodstvo z ustreznimi vsotami zneskov.
  3. ZALOGE: Izpisujemo zaloge po različnih kriterijih (po datumu, dobavitelju, konsignatorju ter skupinah in soskupinah izdelkov).
  4. KARTICA POSTAVKE: Izpis celotne zgodovine knjižb posamezne postavke brez ali s kriterijem časovnega intervala.
  5. OBRAČANJE ZALOGE IN NAROČANJE BLAGA: To je meni programa Služabnik, ki sodi prav gotovo med najpomembnejše. Glede na različnih 7 pogojev se izpiše seznam izdelkov z njihovim koeficientom obračanja, časom ležanja na zalogi, njihovo zalogo in maloprodajno ceno. Ti izpisi nam pomagajo pri odkrivanju izdelkov, ki nas bremenijo, in pri naročanju blaga (kreira se Excel datoteka). Poseben podmeni je namenjen evidenci prodaje izdelkov s seznama po svetovalcih/prodajalcih. Ponuja nam možnost stimuliranja svojih sodelavcev za prodajo slabše prodajanih izdelkov.
  6. TRGOVSKA KNJIGA: Izpis gibanja lastnih zalog po maloprodajnih cenah.

 8. POLOG IZTRŽKA
  Obrazec omogoča vnos števila bankovcev dnevnega iztržka. Na koncu preračuna vsoto za polog na banko. Izpiše nam podatke, potrebne za izpolnitev obrazca BN-02, ki ga kupimo skoraj v vsaki knjigarni. S pomočjo tiskalnika ga lahko natisnemo. Prihrani nam čas, ki ga porabimo z ročnim izpolnjevanjem omenjenega obrazca, predpisanega za oddajo gotovine na banko.

 9. KONTROLA KNJIŽB
  Izpiše vse napačne knjižbe (negativne zaloge, prodaje pred prevzemom).

 10. PRENOSI
  Tu lahko pripravimo datoteko računov ali prevzemnic in zapisnikov glede na časovni interval (časovni interval definiramo sami) na računalniku A. Datoteko prenesemo v računalnik B in z nekaj kliki vzpostavimo enako stanje na računalniku B, kot je na računalniku A. Če je računalnik B v prodajnem prostoru, s prevzemanjem blaga ne oviramo prodajnega procesa.

 11. ARHIVIRANJE
  Podatke lahko arhiviramo na poljuben medij (USB ključek, zunanji disk, drug računalnik v skupni rabi ...) s klikom na gumb.

 12. Naročilo brezplačne predstavitve programa