Seznam zadnjih izboljšav in sprememb


VERZIJA PROGRAMA

DATUM VERZIJE

OPIS SPREMEMBE

1234123412341234

23.2.4 27. 8. 2023 Vnosni obrazci in izpisi prevzemnic so prilagojeni daljšim nazivom..
23.2.1 3. 3. 2023 Služabnik lahko opozarja na prodajo znižanih izdelkov/postavk (ko vnašamo postavke v račun) in tako lahko stranke obvestimo o posebnostih (recimo, da se znižanega blaga ne menja).
23.1.2 10. 2. 2023 V skladu s Shopify platformo posodobljen nači uvoza zalog v spletno trgovino.
23.1.1 1. 1. 2023 Nova verzija za leto 2023.
22.2.3 20. 10. 2022 Razširjena je sinhronizacij s spletno e-comerce platformo Shopify.
22.2.2 24. 4. 2022 Kuponi na koncu računa so zdaj v grafični ogliki.
21.2.1 11. 5. 2021 V obrazcu za vnos računa je možen vnos opomb. Opombe se izpišejo tudi na računu.
21.1.4 24. 4. 2021 Na izpisih računov je pred šifro artikla pri postavkah, ki so označene kot znižane, zvezdica (*).
21.1.3 8. 4. 2021 V prevzemnicah - osnovni pogled - je možno videti tudi barvo artikla - z dvojno razširitvijo polja naziv - polje je dostopno za označevanje, kopiranje.
21.1.1 1. 1. 2021 Nova verzija za leto 2021.
20.3.1 19. 11. 2020 Šifranti artiklov so dopolnjeni. Poleg drugega naziva zdaj lahko vpisujemo šifro barve izdelka, barvo, obseg/velikost in poljubno tretjo mero (pri modrčkih je to lahko košarica). Ta dopolnitev je bila izvedena zaradi podpore programa Služabnik s platformo Shopify za spletno trgovino.
20.2.1 11. 1. 2020 Izboljšan in polepšan izpis računov formata A4.
20.2.1 5. 10. 2020 Izboljšani izpisi za pregled prodaj glede na koeficient obračanja in čas ležanja artiklov na zalogi.
20.1.2 17. 4. 2020 Šifrantu artiklov je dodana možnost označbe, da gre za artikel, ki ga prodajamo tudi preko vzporedne - spletne trgovine. Služabnikovemu osnovnemu meniju je dodan meni B. S pritiskom na gumb B se formira XLS datotke, s cenami in zalogami artiklov, ki so v spletni prodaji. To datoteko potrebujemo pri osveževanju cen in zalog spletne trgovine.
20.1.1 1. 1. 2020 Nova verzija za leto 2020.
19.1.2 19. 9. 2019 Razširjen pregled naročanja izdelkov glede na koeficient obračanja.
19.1.1 1. 1. 2019 Nova verzija za leto 2019.
18.2.2 29. 10. 2018 Narejena dva lepotno-funkcionalana popravka:
spremenjen tekst za vnos računa iz vezane knjige računov in
na prevzemnica je videti tudi kdo je konsignator.
18.2.1 7. 6. 2018 S 30. 6. 2018 je ukinjeno potrjevanje računov po starem TLS protokolu. Delovanje davčne blagajne je nadgrajeno na nov protokol TLS (podpore za WIN XP ni več). Nujna je nadgradnje programske opreme.
18.1.2 2. 3. 2018 Odpravljena napaka pri prikazu sistemsko zaokroženega RVC-ja pri pregledu računov na ekran.
18.1.1 1. 1. 2018 Nova verzija za leto 2018.
17.1.3 27. 9. 2017 Pri vnosih naročil sta dodana stolpca ID dobavitelja in ID konsignatorja, da lahko sproti vidimo za koga kaj naročamo. Prav tako sta ta dva stolpca dodana izvozni XLS datotki.
17.1.2 8. 5. 2017 V prevzemnici je polju za vnos trenutka prevzema (datuma in časa prevzema) dodan datumski zbirnik: ko je po dvojnem kliku v to polje le-to aktivno, se na desni strani ob polju pokaže koledarček. Iz njega lahko izberemo datum. Ura ob tem ostane nespremenjena.
17.1.1 1. 1. 2017 Verzija za leto 2017.
16.1.4 15. 10. 2016 V zapisnikih spremembe cen program pripravi TXT in XLS datoteko za tiskanje nalepk. DBF format se ukinja. Podpora naprimer z brezplačnim programom Avery je zagotovljena.
16.1.3 21. 5. 2016 Izpopolnjen je avtomatiziran sistem portjevanja računov v primeru daljšega izpada dostopa do interneta (davčna blagajna).
16.1.2 7. 1. 2016 Izpopolnjeno tiskanje QR kode za potrebe FURS-a - davčne blagajne; optimizirana je poraba POS papirja.
16.1.1 1. 1. 2016 Verzija za leto 2016 (Služabnik deluje v skladu s slovensko zakonodajo - kot davčna blagajna).
15.2.2 10. 9. 2015 V obrazcu za pregled prometa je dodana možnost iskanega kriterija po imenu (osebnem) oziroma nazivu (d.o.o, s.p. ...) stranke.
15.2.1 2. 8. 2015 Služabnik je prilagojen za delo na tabličnih računalnikih (WIN okolje), v prihajajočih WINDOWS 10 in pisarniškem okolju MS Office 2013.
15.1.3 17. 4. 2015 Pri internih prenosi prevzemnic in zapisnikov o spremembi cen se je avtomatično prepisoval drugi naziv s prvim. Ta napaka je odpravljena.
15.1.2 10. 2. 2015 Izpopolnjena je preglednost določanja skupin in podskupin izdelkom prevzemnice. Program zdaj avtomatično na izhodu kompaktificira vse datoteke in posledično deluje hitreje ter zasede manj prostora na disku.
15.1.1 1. 1. 2015 Verzija za leto 2015.
14.6.1 24. 12. 2014 Izpopolnjena preglednost določanja skupin in podskupin izdelkom prevzemnice.
14.5.4 12. 11. 2014 Na POS računu se po novem izpisujeta IBAN in BIC.
14.5.3 13. 9. 2014 Na izpisu POS računa se po novem izpisuje, če je v računu tako označeno, rok plačila.
14.5.2 26. 7. 2014 V obrazcu za vnos računa je dodan nov gumb. Omogoča tiskanje darilnega računa - ta je podoben računu, le da na njem ni zneskov.Tiskanje darilnega računa ne pomeni hkrati tudi knjiženja računa, zato se le-ta izpis lahko izvede kadar koli med vnašanjem postavk računa.
Zakaj tak račun?
Zato, da obdarjenec ve kje je bilo blago kupljeno ter, da na prodajnem mestu kasneje nima težav z morebitno zamenjavo zaradi recimo napačne velikosti izdelka, hkrati pa ne vidi ostalih postavk na računu, ki jih je morda darovalec kupil zase.
14.5.1 15. 7. 2014 Pri pregledovanju računov imajo gesla pod nivojema 2 in 3 lahko časovno omejen dostop - vsak dan v izbranem časovnem intervalu.
14.4.1 13. 7. 2014 V meniju 7.5 (Obračanje zaloge in naročenje izdelkov) je pri vnosu naročila v pripravljeno tabelo za naročenje dodan podatek o povprečni vrednosti zaloge za čas ležanja izdelka na zalogi. Skupaj s koeficientom obračanja se zdaj pravilno lahko odločimo za količino naročila izdelka.
14.3.1 8. 5. 2014 Izpopolnjen je izpis v meniju 7.5.I. Na izpisu je dodan povzetek: vsota količin, vsota vseh vrednosti po maloprodajnih cenah in vsota vseh vrednosti po nabavnih cenah (brez davka) iz seznama glede na izbrane kriterije.
Na podlagi teh informacij lahko še bolj preudarno ravnamo z zalogami - še posebej izdelkov, ki se slabo prodajajo (priporočeno je, da delež take zaloge ni večji od tretjine celotne zaloge).
14.2.2 26. 2. 2014 Pregled šifranta strank je izpopolnjen. Podmeni je podprt s preglednico in preglednejšo ter enostavnejšo uporabo.
14.1.2 20. 1. 2014 Izboljšani so izpisi znakov Č, Š, Ž, č, š in ž na POS tiskalnik.
14.1.1 1. 1. 2014 Verzija za leto 2014.
13.4.1 30. 10. 2013 Služabnik je dodatno izpopolnjen. V osnovnem meniju je dodan podmeni za enolično varnostno kopiranje celotne baze podatkov. Kopiranje se lahko izvaja na drugo mesto na disku, na zunanji disk, ali pa kar na USB ključek.
13.3.1 2. 8. 2013 Pri izpisih zalog je dodano pregledovanje po komplementu soskupin. Če imamo recimo kot soskupino definirano blago, ki je bilo dobavljivo v določenem obdobju, od sedaj lahko pregledujemo blago, ki ni bilo iz tega obdobja (to je komplement).To je uporabno še posebej, kadar znižujemo blago iz preteklih obdobij.
13.2.1 1. 7. 2013 Prilagoditev novim stopnjam DDV-ja.
13.1.3 6. 5. 2013 Odpravljena težava neizpisovanja celotnega popusta po neposrednem kliku na gumb za izpis računa.
13.1.2 28. 3. 2013 Uskladitev z novimi zakonskimi predpisi (V četrtem odstavku 38. člena se v 2. točki beseda »origi­nalnih« nadomesti z besedo »izvornih«. Za sedmim odstavkom se dodata osmi in deveti odstavek).
13.1.1 27. 2. 2013 Izvedeni so bili le "lepotni" popravki.
13.1.1 1. 1. 2013 Verzija za leto 2013.
12.5.2 18. 12. 2012 V meniju 5.1 (Vnos inventurnega stanja) je omogočeno vzpostavljanje inventurnega stanja s knjižnim in posledično vnašanje le malenkostnih popravkov namesto celotne inventure.
12.4.3 27. 10. 2012 V prevzmenici je možen vpogled trenutne zaloge postavke. To je uporabno v primeru, ko želimo izdelku spremeniti maloprodajno ceno.
12.4.2 7. 10. 2012 Izboljšana je priprava za tiskanje nalepk za prevzete izdelke. Nalepke se izpisujejo po abecednem redu.
12.4.1 8. 8. 2012 Izpopolnjeno je vnašanje naročila izdelkov glede na koeficient obračanja in čas ležanja le-teh na zalogi (meni 7.5 levi sklop gumbov).