Vzdrževalna pogodba


Vzdrževalna pogodba je priporočljiv dodatek najemni pogodbi uporabe specializiranega programa Služabnik. Program je "živ" izdelek, ki se ves čas izpopolnjuje in nadgrajuje. Vzdrževalna pogodba krije stroške zaključka poslovnega obdobja (konec leta), nadgradnje verzij z izboljšavami, nadgradnje verzij zaradi zakonskih sprememb, e-mail tehnična podpora - do 10 vprašanj na mesec in 1 popravilo napake po krivdi naročnika na mesec.